X


Danish

Vi er en videregående skole (gymnasium) for elever i alderen 10-19 år med klassetrin fra 5. til 13. beliggende i Ahrensburg. Eleverne starter her efter at have afsluttet grundskolen (4. klasse) med en anbefaling til den videre skolegang på Hauptschule, Realschule eller Gymnasium. Efter gymnasiet fortsætter de fleste på universitetet. Skolen har ca. 900 elever og 65 lærere. Nogle få elever taler dansk, norsk eller svensk.

Ahrensburg ligger i Slesvig-Holsten, Tysklands nordlige delstat, midt mellem byerne Lübeck og Hamburg. Byens vartegn er det hvide renaissance slot fra 1595, hvor den danske kong Christian d. VII blev introduceret til Struense. Slottet var på det tidspunkt i baron Heinrich Carl Schimmelmanns besiddelse. Schimmelmann var kongens særdeles dygtige "Schatzmeister" d.v.s. økonomiske rådgiver. Slottet kan beses på www.schloss-ahrensburg.de.

text: J. Bollingberg